analiza finansowa przedsiębiorstwa
analiza finansowa przedsiębiorstwa
Aktualności
2016-07-01

Uwaga! Przerwa Urlopowa!

W dniach od 03.08.2016 do 24.08.2016 Centrum Ekspertyz i Opinii Sądowych będzie nieczynne w związku z przerwą urlopową.

Realizacja zamówień, korespondencja mailowa oraz telefoniczna zostanie wznowiona od 25.08.2016 r.

[...]
2011-08-08

Przy zleceniach realizowanych na mocy postanowienia wydanego przez organy Policji, Prokuratury, Sądów oraz innych organów prowadzących postępowanie przygotowawcze ostateczny koszt opinii ustalany jest na podstawie kalkulacji wynikowej, wg faktycznego czasu pracy z zastosowaniem stawek za godzinę pracy określonych w § 2 i 3 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 kwietnia 2013 r. w sprawie określenia stawek wynagrodzenia biegłych, taryf zryczałtowanych oraz sposobu dokumentowania wydatków niezbędnych do wydania opinii w postępowaniu karnym (Dz. U. z 2013 r. Nr 508), oraz poniesionych wydatków uwzględnionych w karcie pracy eksperta oraz oświadczeniu/rozliczeniu wydatków Centrum Ekspertyz i Opinii Sądowych, stanowiących – w zakresie wydatków – oświadczenia wskazane w § 8 wymienionego rozporządzenia.

Aktualne stawki ekspertów w postępowaniach sądowo - prokuratorskich wynoszą:

a. biegły mgr 1,81% z kwoty bazowej 1.766,46 zł - 31,97 zł/godzina + 23% VAT

b. biegły dr 2,55 % z kwoty bazowej 1.766,46 zł - 45,04 zł/godzina + 23% VAT

c. biegły dr hab. 3,08 % z kwoty bazowej 1.766,46 zł - 54,41 zł/godzina + 23% VAT

d. biegły prof. 3,93 % z kwoty bazowej 1.766,46 zł - 69,42 zł/godzina + 23% VAT

[...]
Ekspertyzy z zakresu księgowości
Ekspertyzy z zakresu księgowości
Ekspertyzy z zakresu księgowości polegają na analizie dokumentacji różnych podmiotów gospodarczych, takich jak instytucje, osoby prawne, firmy i spółdzielnie, w celu weryfikacji zgodności z obowiązującymi uregulowaniami prawnymi. Analiza taka pozwala na określenie sytuacji ekonomiczno-prawnej przedsiębiorstwa, ustalenie czy osoby decyzyjne nie działały na szkodę podmiotu lub czy przedsiębiorstwo miało przesłanki do ogłoszenia upadłości.
Nasz zespół
Zespół naszych biegłych zajmuje się między innymi zagadnieniami związanymi z uzyskiwaniem pomocy publicznej i jej prawidłowym wydatkowaniem, badaniem rzetelności dokumentów przedstawianych celem uzyskania wsparcia finansowego – dotacji, subwencji oraz kredytów bankowych, problematyką ukrywania przez Zarządy spółek okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania wspomnianych źródeł finansowania, badaniem prawidłowości procesu wejścia spółek na giełdę papierów wartościowych (rzetelności przygotowanego prospektu itp.).
Konsultant
Konsultant
Telefon do konsultanta w sprawie ekspertyz oraz informacje o ekspertyzach:

tel. kom.: 0-601 94 94 54
tel.: 22 833 88 33
fax: 22 833 88 34
Centrum Ekspertyz i Opinii Sądowych s.c.
ul. Mickiewicza 63
01-625 Warszawa

Biuro czynne:
Pon - Pt w godz. 9-15
Regulamin|Polityka prywatności|Księgowość Śledcza|O firmie|Usługi|Jak zlecić ekspertyzy?|Aktualności|Linki|Kontakt|Mapa serwisu