Telefon do konsultanta w sprawie ekspertyz oraz informacje o ekspertyzach:

tel. kom.: 0-601 94 94 54
tel.: 22 833 88 33
fax: 22 833 88 34
Znajdujesz się na: Księgowość Śledcza/O firmie

O firmie

Centrum Ekspertyz i Opinii Sądowych s.c. oferuje profesjonalne opinie kryminalistyczne wykonywane przez ekspertów kryminalistyki posiadających status biegłego sądowego.

Nasza oferta skierowana jest do wszystkich organów procesowych oraz osób prawnych i fizycznych.

Aktualne stawki ekspertów w postępowaniach sądowo - prokuratorskich wynoszą:

a. biegły mgr 1,81% z kwoty bazowej 1.766,46 zł - 31,97 zł/godzina + 23% VAT

b. biegły dr 2,55 % z kwoty bazowej 1.766,46 zł - 45,04 zł/godzina + 23% VAT

c. biegły dr hab. 3,08 % z kwoty bazowej 1.766,46 zł - 54,41 zł/godzina + 23% VAT

Aktualnie opiniujemy w następujących dziedzinach kryminalistyki:
1. Analiza Kryminalna
2. Analizy Włosów na narkotyki i dopalacze
3. Badania Audiowizualne
4. Badania Broni
5. Badania Balistyczne
6. Badania Dokumentów
7. Badania Grafologiczne
8. Badania Wieku Zapisów
9. Badania Psychografologiczne
10. Badania Techniczne Dokumentów
11. Badania Daktyloskopijne
12. Badania Elektrotechniczne
13. Badania Fizykochemiczne
14. Badania Komputerowe
15. Badania Paralizatorów
16. Badania DNA Śladów Biologicznych i Kryminalistycznych
17. Badania Środowiskowe
18. Badania Telefonów komórkowych i kart SIM
19. Badania Toksykologiczne
20. Toksykologia Ogólna
21. Toksykologia Kliniczna i Sądowa
22. Farmakokinetyka
23. Farmakodynamika
24. Toksykokinetyka
25. Farmakologia
26. Farmakologia Kliniczna
27. Analityka Kliniczna
28. Bioanaliza (biomarkery środowiskowe)
29. Bromatologia
30. Raporty eksperta i raporty kliniczne (toksykologiczne) oraz inne opracowania dotyczące bezpieczeństwa stosowania leków, ksenobiotyków, substancji używanych w kosmetyce (również u noworodków, niemowląt i dzieci).
31. Raporty eksperta i raporty kliniczne (toksykologiczne) oraz inne opracowania dotyczące chemii gospodarczej (np. środki piorące, dezynfekujące, repelenty, mydła, blokery UVA i UVB itp.)
32. Raporty eksperta i raporty kliniczne (toksykologiczne) oraz inne opracowania dotyczące suplementów diety a także narażenia zawodowego lub przypadkowego na zatrucia ostre, podostre i przewlekłe spowodowane emisją ksenobiotyków do powietrza, gleby i wody.
33. Całościowa charakterystyka substancji ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki działania na organizm ludzki po wniknięciu różnymi drogami (doustnie, przez skórę, inhalacyjnie), oszacowanie wpływu immunomodulacji na organizm zdrowych ludzi, ryzyko narażenia na jednorazowe, powtarzające się dawki substancji wskutek jej emisji do otoczenia pracy ludzi, ryzyko stałego narażenia z oszacowaniem ryzyka narażenia na powtarzające się dawki substancji w otoczeniu pracy ludzi przy produkcji, pakowaniu, kontrola jakości itp. oraz wskazanie minimalnych środków ochrony osobistej i zabezpieczenia obszarów produkcyjnych w trakcie wytwarzania substancji czynnej.
34. Badania Fonoskopijne
- Pobieramy materiał porównawczy do identyfikacji mówców na terenie całej Polski.
- Posiadamy uprawnienia do spraw poufnych i tajnych.
- Możemy wydawać opinie zespołowe (3 ekspertów fonoskopii).
• stwierdzenie autentyczności nagrania (czy nie nastąpiło zmontowanie nagrania)
• poprawa jakości nagrania np. usuwanie szumów i innych zakłóceń
• identyfikacja osoby, której głos został zarejestrowany na nośniku dźwięku
• sporządzenie transkryptu (stenogramu) wypowiedzi zarejestrowanej na nośniku dźwięku
35. Badania Wariograficzne
36. Ekspertyzy Budowlane
37. Ekspertyzy Finansowe
38. Ekspertyzy Księgowe
39. Ekspertyzy Bankowe
40. Ekspertyzy Ekonomiczne
41. Ekspertyzy Rachunkowe
42. Ekspertyzy Legalności Filmów
43. Informatyka Śledcza
44. Księgowość Śledcza
45. Kominiarstwo
46. Medycyna Sądowa
47. Rekonstrukcje Wypadków Drogowych
• Rozpoznanie przyczyny określonej kolizji drogowej,
• Ustalenie szybkości pojazdów biorących udział w danym wypadku,
• Oceny i opinie techniczne,
• Ustalenie odpowiednich zachowań osób uczestniczących i sposobów uniknięcia kolizji,
• Odtworzenie fragmentów oraz przeanalizowanie zdarzeń drogowych,
• Ustalenie obrażeń ciała oraz uszkodzeń pojazdów samochodowych w danym wypadku lub kolizji drogowej,
• Procedury badawcze w kwestii odszkodowań należnych podczas zdarzeń,
• Badanie medyczno-sądowe.
48. Pomiar Prędkości
49. BHP i mechanika
50. Budowa instrumentów muzycznych
51. Chemia
52. Geodezja
53. Geologia
54. Instalacje elektryczne
55. Instalacje sanitarne
56. Językoznawstwo
• Ekspertyzy językowe w postępowaniach prokuratorskich i sądowych w zakresie językoznawstwa, które dotyczą zniesławień, znieważeń i obelg art. kk: 133, 135, 136, 137, 196, 212, 216, 226.
57. Plagiaty
58. Leśnictwo
59. Łowiectwo
60. Meblarstwo
61. Opinie medyczne – Błędy medyczne

 • o otolaryngologia
 • o medycyna pracy
 • o reumatologia
 • o urologia
 • o endokrynologia
 • o chirurgia urazowa
 • o pediatria
 • o kardiologia
 • o kardiologia dziecięca
 • o ortopedia – traumatologia
 • o neurologia
 • o dermatologia
 • o okulistyka
 • o chirurgia ogólna
 • o onkologia
 • o hematologia
 • o chirurgia dziecięca
 • o kardiochirurgia dziecięca
 • o chirurgia stomatologiczna
 • o chirurgia szczękowo-twarzowa
 • o chirurgia stomatologiczna
 • o chirurgia naczyniowa
 • o chirurgia plastyczna
 • o rehabilitacja medyczna
 • o mikrobiologia
 • o bakteriologia
 • o epidemiologia
 • o choroby wewnętrzne
 • o neurologia
 • o onkologia kliniczna
 • o onkologia
 • o chirurgia onkologiczna
 • o nefrologia
 • o neonatologia
 • o ftyzjatria
 • o pulmonologia
 • o patomorfologia
 • o pediatria
 • o protetyka stomatologiczna
 • o ortodoncja
 • o traumatologia
 • o choroby zakaźne
 • o medycyna przemysłowa
 • o ginekologia i położnictwo
 • o kardiochirurgia prenatalna
 • o wady wrodzone płodów
 • o diagnostyka USG w ginekologii
 • o diagnostyka USG w kariologii dziecięcej
 • o onkologia ginekologiczna
 • o psychiatria,
 • o psychologia
 • o seksuologia
 • o diabetologia
 • o neurochirurgia
 • o medycyna ratunkowa
 • o medycyna sądowa

62. Melioracja
63. Obróbka drewna
64. Ochrona przeciwpożarowa
65. Ochrona środowiska
66. Pedagogika
67. Pojazdy mechaniczne i ruch drogowy
68. Pożary i Wybuchy
69. Przedsiębiorstwa
70. Psychiatria
71. Psychologia
72. Ratownictwo wodne
73. Rehabilitacja
74. Rolnictwo
75. Seksuologia
76. Szacowanie nieruchomości
77. Telekomunikacja
78. Telekomunikacja, Teleinformatyka, Elektronika
79. Towaroznawstwo skórzane
80. Turystyka, rekreacja i hotelarstwo
81. Uzależnienia alkoholowe
82. Włókiennictwo
83. Wodociągi i kanalizacja
84. Zamówienia publiczne
85. Hodowla koni i wypadki
86. Alarmy i monitoringi włamaniowe
87. Elektroenergetyka i rynek energii
88. Chemia techniczna i chemia środowiska
89. Oceny skali produkcji i kompletności linii technologicznych nielegalnych laboratoriów narkotyków
90. Przestępczość bankowa i pranie brudnych pieniędzy
91. Ocena jakości oraz prawidłowości rozliczeń Wyrobów Energetycznych (WE); paliw silnikowych, opałowych, gazu skroplonego LPG oraz wyrobów węglowych”
92. Naruszenie[podrabianie] znaków towarowych, wzorów użytkowych i wynalazków z dziedziny mechaniki.
93. Ochrona własności przemysłowej i własności intelektualnej
94. Ekspertyz językowych w postępowaniach prokuratorskich i sądowych w zakresie językoznawstwa, które dotyczą zniesławień, znieważeń i obelg.
95. Ustalanie Ojcostwa
96. Wykrywanie Podsłuchów
97. Sprzęt Detektywistyczny
98. Telefony Szpiegowskie


Oferujemy kompleksowe ekspertyzy z zakresu rachunkowości, zarządzania, księgowości, finansów, bankowości oraz ekonomii.

 • księgowość śledcza
 • ekspertyzy księgowe
 • badanie sprawozdań finansowych
 • ekspertyzy ekonomiczno-finansowe
 •  analiza finansowa przedsiębiorstwa
 • analiza księgowa analiza ekonomiczna
 • analiza bankowa
 •  finanse i księgowość przedsiębiorstw
 • finanse i księgowość banków
 • przekształcenia własnościowe
 • procedury kredytowe i pomocy publicznej
 • zamówienia publiczne
 • fundusze strukturalne UE
 •  zarządzanie nieruchomościami
 • wycena przedsiębiorstw
 • wycena nieruchomości

Oferujemy krótkie terminy realizacji zleceń.

Regulamin|Księgowość Śledcza|O firmie|Usługi|Jak zlecić ekspertyzy?|Aktualności|Linki|Kontakt|Mapa serwisu